top of page

Svagsynsoptik

Kvindelig patient øjenundersøgelse

Desværre oplever man ikke så sjældent, navnlig når man bliver ældre at synet svækkes. Konstaterer man at synsevnen er blevet forringet på trods af at brillen passer i styrken er det vigtigt at kende årsagen, hvorfor man skal henvises til øjenlæge, så man kan få stillet en diagnose. Der er mange øjensygdomme der kan behandles, men der er desværre også en del tilfælde hvor man må konstatere at der ikke er mulighed for forbedring af synsevnen ved hjælp af medicinsk behandling. Så må man prøve at afhjælpe med optik. Lad det være sagt med det samme. Man kan ikke forbedre synet men man kan i mange tilfælde hjælpe med at udnytte det tilbageværende syn man har på en bedre måde, således at man kan komme til at læse igen. Det gøres bl.a. med forstørrende hjælpemidler såsom lup- og kikkertbriller. I mange tilfælde vil filterbriller også være en hjælp, da man ved hjælp af visse filtre kan filtrere visse bølgelængder af lys væk. Det betyder at man forbedrer kontrasten, så man bliver mere sikker når man færdes ude.

Der findes mange andre tilstande såsom bl.a. sygdomsbetinget dobbeltsyn og skelen, som også kan afhjælpes med optik

Der er mulighed for at få støtte til anskaffelsen af sådanne hjælpemidler via det offentlige, og vi hjælper gerne med at ansøge om tilskud, da vi har mange års erfaring med svagssynsområdet, reglerne og tilskudmulighederne. Book en undersøgelse så vi kan se om vi kan hjælpe dig til et bedre syn. 

 

bottom of page